Tips voor veilig handelen op YouAre.nl

Het merendeel van de kopers en verkopers op YouAre.nl hebben goede bedoelingen en zijn betrouwbaar. Zij versturen de goederen zoals afgesproken en betalen netjes op tijd. Helaas is er ook een klein aantal mensen dat misbruik maakt van het vertrouwen van anderen. Met onderstaande tips minimaliseert u de kans op een teleurstelling en kunt u met plezier blijven kopen en verkopen.

Tips voor veilig handelen

Mocht een gebruiker toch zijn afspraken niet nakomen:

- Doe bij oplichting altijd aangifte bij de politie. Iedereen heeft het recht aangifte te doen van een strafbaar feit en opsporingsambtenaren zijn verplicht deze op te nemen.
- Meld oplichting ook altijd aan YouAre.nl
Als de claim gegrond wordt geacht, kunne wij de gebruiker (tijdelijk) weren van de site.
Voor individuele juridische bijstand kunt u bijvoorbeeld advies inwinnen bij een lokale rechtswinkel.

Wat te doen in geval van oplichting?

Het is een ernstige zaak wanneer adverteerders worden beschuldigd van oplichting. Wij behandelen dergelijke meldingen zeer serieus en proberen waar nodig gerichte stappen te ondernemen tegen adverteerders. Je kunt ons hiermee helpen door de hieronder genoemde informatie te verschaffen, voor zover beschikbaar;

Hoe doe ik aangifte?

Wanneer je als koper vooraf de verkoper betaalt, maar de verkoper het product vervolgens niet levert, adviseren wij je als volgt. Doe in geval van oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht) altijd aangifte bij de politie. Iedereen heeft het recht aangifte te doen van een strafbaar feit en opsporingsambtenaren zijn verplicht deze op te nemen (artikel 163 lid 5 in verband met artikel 161 Wetboek van Strafvordering). De politie kan vervolgens bovenstaande gegevens, welke je aan ons verschaft inclusief onze gegevens over de adverteerder bij ons opvragen. Met het verstrekken van bovenstaande gegevens ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens aan Politie, Justitie en andere opsporingsinstanties kunnen verstrekken. De informatie die je ons toestuurt, zal worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Beleid.